Usluge

Inženjerska geodezija

Iskolčenja, snimanja i sva ostala praćenja prilikom gradnje svih vrsta objekata u visokogradnji i niskogradnji.

Više

Geodetski elaborati

Parcelacije, evidentiranje objekata, usklađenja i ostali elaborati za katastar, zemljišnu knjigu i katastar vodova

Više

Aplitop podrška i edukacija

Edukacija i tehnička podrška korisnicima

Više

Geoinformacijski sustavi

Vizualizacija i upravljanje prostornim podacima

Više

Bricsys BRICSCAD

Aplikacija za CAD

Više

EMLID

RTK GNSS prijemnici

Više

Leica Geosystems Certified Pre-Owned Equipment

Korištena mjerna oprema Leica

Više

GUIDAIDE

Sustav upravljanja strojevima

Više
Proizvodi

MDT Standard

Izmjera, digitalni model terena, slojnice, profili i kubature

Više

MDT Professional

Potpuno rješenje za geodeziju i projekte u niskogradnji

Više

MDT Surveying

Transformacije koordinata, unos mjerenih podataka i izjednačenja

Više

MDT Images

Upravljanje i obrada slika

Više

MDT PointCloud

Unos i obrada oblaka točaka

Više

TcpGPS android

Aplikacija za GNSS uređaje​

Više

TcpTunnel

Izmjera i iskolčenje u tunelogradnji totalnom mjernom stanicom

Više

TcpTunnel CAD

Obrada podataka prikupljenih totalnom mjernom stanicom u tunelogradnji

Više

TcpScancyr

Obrada podataka prikupljenih 3D skenerom u tunelogradnji

Više

TcpPointCloud Editor

Obrada oblaka točaka

Više