Usluge

Aplitop podrška i edukacija

Edukacija i tehnička podrška korisnicima

Više

Geoinformacijski sustavi

Vizualizacija i upravljanje prostornim podacima

Više

Used Equipment Centre Leica Geosystems

Korištena mjerna oprema Leica

Više

Inženjerska geodezija

Iskolčenja, snimanja i sva ostala praćenja prilikom gradnje svih vrsta objekata u visokogradnji i niskogradnji.

Više

Geodetski projekt

Objedinjava sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta, te upis u katastar i zemljišne knjige

Više

Geodetski elaborati

Parcelacije, evidentiranje objekata, usklađenja i ostali elaborati za katastar, zemljišnu knjigu i katastar vodova

Više
Proizvodi

MDT Standard

Izmjera, digitalni model terena, slojnice, profili i kubature

Više

MDT Professional

Potpuno rješenje za geodeziju i projekte u niskogradnji

Više

MDT Surveying

Transformacije koordinata, unos mjerenih podataka i izjednačenja

Više

MDT Images

Upravljanje i obrada slika

Više

MDT PointCloud

Unos i obrada oblaka točaka

Više

TcpET

Izmjera i iskolčenje totalnom mjernom stanicom

Više

TcpGPS

Izmjera i iskolčenje GNSS uređajem​

Više

TcpTunnel

Izmjera i iskolčenje u tunelogradnji totalnom mjernom stanicom

Više

TcpTunnel CAD

Obrada podataka prikupljenih totalnom mjernom stanicom u tunelogradnji

Više

TcpScancyr

Obrada podataka prikupljenih 3D skenerom u tunelogradnji

Više

TcpStereo

Restitucija i 3D vektorizacija

Više

TcpControl

Praćenje pomaka i deformacija u realnom vremenu

Više

TcpUAV

Aplikacija za obradu podataka dobivenih na osnovi zračnih snimaka bespilotnim letjelicama

Više

TcpPointCloud Editor

Obrada oblaka točaka

Više