MDT Images

Modul s alatima koji omogućavaju niz operacija s fotografijama, ortofotom ili skeniranim mapama i kartama raznih formata datoteka, te njihovo kombiniranje s vektorskim crtežima. Omogućava georeferenciranje slika, rezanje i spajanje te deformaciju slika i dr.

Isprobajte besplatno 30 dana demo verziju!

Cijena je bez PDV-a

(1) za registrirane korisnike TcpMDT kupnjom ovog modula ostvaruju popust od 850kn, a ukoliko imaju ugovoreno godišnje održavanje ostvaruju popust je od 1700kn
(2) za korištenje MDT Images potrebno je MDT Standard ili MDT Professional!