MDT Professional


Aplikacija je dodatak AutoCAD-u, BricsCad-u ili ZwCad-u.

MDT Professional je dizajniran da pomogne korisnicima u svim fazama provođenja projekta linearnih objekata, urbanizma, eksploatacije ruda, itd. te uključuje sve mogućnosti Stanadardne verzije. Napredne operacije s modelom terena omogućuju brzo generiranje platoa na određenoj koti ili s padom, definiranje optimalne kote platoa ovisno o iskopu i nasipu, itd.

Pruža alate za dizajn trase i nivelete, omogućava unos parametara ili konverziju iz LandXML-a i drugih formata. Također omogućuje definiranje elemenata poprečnog profila buduće prometnice i njegovog izgleda.

Iz tih podataka moguće je izračunati i iscrtati projektirani objekt, poprečne profile, generirati izgled konačnog modela terena s projektiranim objektom, izraditi izvješća o volumenu iskopa i nasipa, itd.

Alati za iskolčenje omogućavaju izračun karakterističnih točaka na trasi, njihovu stacionažu i udaljenost od osi, itd. Rezultat može biti eksportiran u razne formate za unos u GNSS uređaje ili totalne mjerne stanice u svrhu iskolčenja projektiranog objekta na terenu.

Nekoliko mogućnosti Tcp MDT-a možete pogledati ovdje.

Dodatni moduli Surveying, Point Colud i Images.

Isprobajte besplatno 30 dana demo verziju!

Cijene su bez PDV-a

(1) modul Image je uključen u cijenu za korisnike koje ugovore godišnje održavanje za TcpMDT
(2) kupnja proizvoda uključuje tromjesečno besplatno održavanje
(3) za korištenje MDT PointCloud potrebno je MDT Standard ili MDT Professional!