MDT Professional

Aplikacija je dodatak AutoCAD-u, BricsCAD-u, GstarCAD-u ili ZwCad-u.

MDT Professional je dizajniran da pomogne korisnicima u svim fazama provođenja projekta linearnih objekata, urbanizma, eksploatacije ruda, itd. te uključuje sve mogućnosti Stanadardne verzije. Napredne operacije s modelom terena omogućuju brzo generiranje platoa na određenoj koti ili s padom, definiranje optimalne kote platoa ovisno o iskopu i nasipu, itd.

Pruža alate za dizajn trase i nivelete, omogućava unos parametara ili konverziju iz LandXML-a i drugih formata. Također omogućuje definiranje elemenata poprečnog profila buduće prometnice i njegovog izgleda.

Iz tih podataka moguće je izračunati i iscrtati projektirani objekt, poprečne profile, generirati izgled konačnog modela terena s projektiranim objektom, izraditi izvješća o volumenu iskopa i nasipa, itd.

Alati za iskolčenje omogućavaju izračun karakterističnih točaka na trasi, njihovu stacionažu i udaljenost od osi, itd. Rezultat može biti eksportiran u razne formate za unos u GNSS uređaje ili totalne mjerne stanice u svrhu iskolčenja projektiranog objekta na terenu.

Vidi mogućnosti Tcp MDT Professional na Aplitop Video Library

Zatraži demo verziju Tcp MDT Standard, Tcp MDT Professional ili Tcp MDT Surveying

Kod Naziv Trajna licenca Godišnje održavanje Godišnja licenca
MES90 Tcp MDT Standard V9.0 1195,00 €+pdv 195,00 €+pdv 480,00 €+pdv Zatraži ponudu
MET90 Tcp MDT Standard + Surveying V9.0 1675,00 €+pdv 270,00 €+pdv 670,00 €+pdv Zatraži ponudu
MPR90 Tcp MDT Professional V9.0 2215,00 €+pdv 365,00 €+pdv 995,00 €+pdv Zatraži ponudu
MPT90 Tcp MDT Professional + Surveying V9.0 2540,00 €+pdv 405,00 €+pdv 1020,00 €+pdv Zatraži ponudu