MDT Standard

Aplikacija je dodatak AutoCAD-u, BricsCad-u ili ZwCad-u.

Omogućava unos datoteka s koordinatama točaka prikupljenih totalnom mjernom stanicom ili GNSS uređajem raznih proizvođača, te omogućava kartiranje prikupljenih podatka putem definirane kodne liste. Na temelju tih podataka omogućava izradu modela terena, kao i iscrtavanje slojnica.

Korištenjem polilinije moguće je definirati os (trasu), iscrtati uzdužni profil, te poprečne profile terena definiranog kao ploha ili mreža. Također vrši izračun masa iskopa i nasipa iz definiranih ploha, mreža ili iz poprečnih profila.

Omogućava unos podataka putem WMS-a, unos i izvoz GML i SHP datoteka, prikaz terena, dodjeljivanje tekstura, generiranje videa, izvoz crteža u Google Earth ili Sketch Up, i drugo.

Nekoliko mogućnosti Tcp MDT-a možete pogledati ovdje.

Professional verzija sadrži više mogućnosti.

Dodatni moduli Surveying, Point Colud i Images.

Isprobajte besplatno 30 dana demo verziju!

Cijene su bez PDV-a

(1) modul Image je uključen u cijenu za korisnike koje ugovore godišnje održavanje za TcpMDT
(2) kupnja proizvoda uključuje tromjesečno besplatno održavanje
(3) za korištenje MDT PointCloud potrebno je MDT Standard ili MDT Professional!