TcpPointCloud Editor

Uređivanje, filtriranje i upravljanje oblacima točaka

Samostalna aplikacija koja omogućuje prikaz, uređivanje i analizu oblaka milijuna točaka snimljenih fiksnim ili mobilnim skenerima, LiDAR tehnologijom ili generiranih aplikacijama za fotogrametriju.

Upravljanje točkama

Oblake točaka možete uvoziti u najčešćim formatima na tržištu. Točke mogu imati atribute boje, intenziteta, vremena i kategorije i biti predstavljene na temelju tih svojstava. Možete primijeniti pomake, rotacije ili transformacije na oblake, kao i registrirati ih pomoću kontrolnih točaka.


Filtriranje i uređivanje

Aplikacija ima alate za grafički odabir točaka po prozoru, poliliniji, sferi... Odabir po atributima kao što su boja, intenzitet ili kategorija, omogućuje odabir točke i brisanje onih koje imaju slična svojstva. Geometrijski odabir omogućuje filtriranje točaka prema gustoći, modelu itd. Filter terena pomaže u određivanju točaka koje pripadaju terenu.

Naredbe za uređivanje koje se primjenjuju na odabrane točke iz oblaka, mogu se izbrisati, promijeniti u kategoriji, sakriti, izdvojiti u poseban prozor itd.

Digitalni model

S oblakom točaka možete stvoriti površinu ili mrežu i generirati slojnice. Prikaz modela može se temeljiti na njihovim nadmorskim visinama, nagibima, orijentacijama, zasjenjenju ili ortofoto fotografijama. Mreže se mogu uređivati interaktivno ili primijeniti zaglađivanje, uklanjanje vrhova itd. Također možete uvoziti i izvoziti površine i mreže.

Profili i izračun količina

Aplikacija ima alate za uvoz uzdužnih osi i niveleta u formatima LandXML ili IFC te izračunavanje brzog profila iz oblaka točaka ili modela. Također je moguće dobiti uzdužni profil i poprečne profile duž trase. Odjeljci pogleda odozgo posebno su korisni za BIM građevinske projekte. Količine hrpa materija definirane polilinijom ili slojem mogu se brzo izračunati, kao i površine i volumeni iskopa i nasipa između model.

CAD mogućnosti

Aplikacija uključuje jednostavan CAD koji vam omogućuje crtanje u različitim slojevima, koristeći kao reference oblak točaka i druge objekte, a također možete uvoziti i izvoziti DXF i DW G datoteke. Točke, modeli, usdužne osi, nivelete i crteži mogu se izvesti u 3D PDF i video, nakon prethodno definirane rute.

Vidi mogućnosti TcpPointCloud Editor-a na Aplitop Video Library

Zatraži demo verziju TcpPointCloud Editor-a

Kod Naziv Trajna licenca Godišnje održavanje Godišnja licenca
PCED Tcp Point Cloud Editor 995,00 €+pdv 165,00 €+pdv 395,00 €+pdv Zatraži ponudu