TcpPointCloud Editor

Aplikacija je u razvoju...

Aplikacija se koristi za upravljanje i obradu oblaka točaka dobiven LIDAR-om, 3D skenerima ili Mbile Mapping sustavima. Posebnost ove aplikacije su moćni alati koje nude za automatsko čišćenje oblaka točaka. Konačni proizvodi su digitalni model terena i profili koji će se koristiti za daljnju obradu ili vizualizaciju.

Cijene su informativnog karaktera i bez PDV-a