TcpScancyr

Aplikacija generira poprečne profile tunela iz podataka prikupljenih laserskim skenerom.

Projekt se definira unosom podataka ili datoteka osi tunela i nivelete, unosom datoteka oblaka točaka (podržava razne formate) te unosom projektiranih poprečnih profila tunela. Aplikacija ima niz alata za filtriranje oblaka točaka, ručno ili automatski.

Poprečni profili se izračunavaju iz oblaka točaka i moguće ih je uređivati. Mogu biti prikazanu u 2D i 3D te pri tome moguće je prikazati višak i manjak iskopa za svaki poprečni profil. Dobivene poprečne profile moguće je izvesti u 2D ili 3D DXF format.

Aplikacija automatski računa površine viška i manjka iskopa za svaki poprečni profil te omogućava izračun kubatura iskopa. Također nudi mogućnost simulacije putovanja kroz tunel na način da se definira položaj unutar tunela, brzina i smjer kretnje kroz tunel i vidljivost.

TcpTunnel je aplikacija za obradu podataka prikupljenih totalnom mjernom stanicom u tunelogradnji.

Isprobajte besplatno 30 dana demo verziju!

Video

Video primjer obrade podataka s TcpScancyr

Korisničke upute za obradu podataka:

Napomena: Zbog veličine datoteka primjera pošaljite upit na rbravar@arcgeo.hr za dobivanje poveznice za skidanje istih.