TcpTunnel CAD

Aplikacija omogućava obradu podataka u CAD okruženju koji su prikupljeni u tunelu robotiziranom mjernom stanicom koja koristi TcpTunnel ili druge aplikacije.

TcpTunnel CAD iscrtava izmjerene poprečne profile tunela te ih uspoređuje s projektiranim koji su definirani kao polilinija. Omogućava iscrtavanje poprečnih profila pojedinačno ili više njih u listovima zadane dimenzije papira. Aplikacija vrši izračun površina i kubatura iskopa te generira izvješća koja je moguće izvesti u Excel i druge formate.

TcpScancyr je aplikacija za obradu podataka prikupljenih laserskim skenerom u tunelogradnji.

Isprobajte besplatno 30 dana demo verziju!

Video