TcpUAV

Aplikacija je u razvoju...

Aplikacija koristi za generiranje ortofoto-a, digitalnog modela terena i oblaka točaka na osnovu fotografija prikupljenih dronom. Također omogućava računanje kalibracije kamere i vanjsku orijentaciju slika koje se naknadno mogu koristiti u TcpStereo.

Video

Cijene su informativnog karaktera i bez PDV-a