Usluge

Inženjerska geodezija

Iskolčenja, snimanja i sva ostala praćenja prilikom gradnje svih vrsta objekata u visokogradnji i niskogradnji.

Više

Geodetski elaborati

Parcelacije, evidentiranje objekata, usklađenja i ostali elaborati za katastar, zemljišnu knjigu i katastar vodova

Više

Aplitop podrška i edukacija

Edukacija i tehnička podrška korisnicima

Više

Bricsys BRICSCAD

Aplikacija za CAD

Više

Leica Geosystems Certified Pre-Owned Equipment

Korištena mjerna oprema Leica

Više

EMLID

RTK GNSS prijemnici

Više

Geoinformacijski sustavi

Vizualizacija i upravljanje prostornim podacima

Više

GUIDAIDE

Sustav upravljanja strojevima

Više