Usluge

Inženjerska geodezija

Iskolčenja, snimanja i sva ostala praćenja prilikom gradnje svih vrsta objekata u visokogradnji i niskogradnji.

Više

Geodetski elaborati

Parcelacije, evidentiranje objekata, usklađenja i ostali elaborati za katastar, zemljišnu knjigu i katastar vodova

Više

Geodetski projekt

Objedinjava sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta, te upis u katastar i zemljišne knjige

Više

Geoinformacijski sustavi

Vizualizacija i upravljanje prostornim podacima

Više

Aplitop podrška i edukacija

Edukacija i tehnička podrška korisnicima

Više

Used Equipment Centre Leica Geosystems

Korištena mjerna oprema Leica

Više