Geodetski projekt

Objedinjava sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta, te upis u katastar i zemljišne knjige