Inženjerska geodezija

Iskolčenja, snimanja i sva ostala praćenja prilikom gradnje svih vrsta objekata u visokogradnji i niskogradnji.